PPP Logo

Ban Shi' Village
China

Plang Language Survey
Dec 2004 to Jan 2005


banshiwomanstoringwood.jpg
ban shi woman storing wood
isungpajenvitbanshi.jpg
i sung pa' & jenvit, ban shi
banshiisungphatmother.jpg
i sung pha' & mother
isu67yroldtumpline.jpg
i su' 67yr old with tumpline
isuisungpabanshi.jpg
i su' & i sung pa', ban shi
isujenvitwithearphones02.jpg
i su' & jenvit with earphones
isu67yrlandassist01.jpg
i su' 67 yr land assist
oldwomanbanshi01a.jpg
old woman, ban shi
oldwomanbanshi02a.jpg
old woman, ban shi
pauletteisungpajenvitbanshi.jpg
paulette, i sung pa' & jenvit, ban shi
tractorvehiclebanshi.jpg
tractor vehicle, ban shi
banshivillageroadway.jpg
ban shi village roadway
banshi.jpg
ban shi
banshivillagehouse.jpg
ban shi village house style #1
banshivillagehouse02.jpg
ban shi village house style #2
banshihousestyle01.jpg
ban shi village house style #3

  Home Next
1
2